Les sessions de la biblioteca

Per on anar?
A sota podeu seguir les activitats a la manera habitual dels blogs, de la més recent a més antiga. I, si voleu consultar-les nivell a nivell, aneu a una de les columnes de la dreta. Si ho necessiteu, consulteu la pestanya "Guia d'ús". Al professorat us pot ser d'utilitat mirar la pàgina "Pedagògicament parlant".

....... .............................................

Pedagògicament parlant

Temps de biblioteca és una experiència didàctica d'ensenyament-aprenentatge que té la intenció d'expandir la biblioteca escolar a Internet. És un blog participatiu adreçat a l'alumnat que recull les activitats de dos cursos de classes de biblioteca a l'escola Estalella Graells.  

Aquesta proposta, creada i aplicada per la mestra Anna Badia, conjuntament amb el blog referencial BibliotecaViva, vol promocionar la lectura en tots els seus àmbits i donar  suport a la biblioteca escolar.

Temps de biblioteca s'ha programat amb la finalitat que l'alumnat el pugui utilitzar per continuar les activitats de les classes de biblioteca, que tinguin la possibilitat d'ampliar-les i reforçar-les, tant des de les aules com des de casa seva. 

Aquest blog també està pensat perquè pugui ser d'utilitat als educadors en la programació de les activitats curriculars d'aprenentatge i d'ús i de la biblioteca escolar.

L'objectiu del blog és que permeti a l'alumnat:
  • Llegir, pensar, comunicar i expressar-se.
  • Fer visible i compartir el treball.
  • Escriure i donar sentit a una escriptura que és pública.
  • Aprendre a usar recursos TIC amb diverses finalitats.
  • Descobrir i practicar activitats lectores diverses.
  • Compartir lectures.
  • Aprofundir en el coneixement de l'organització de la biblioteca.


I tot plegat tenint en compte que esdevingui un entorn de comunicació i d'aprenentatge actiu de competències bàsiques relacionades amb la comunicació lingüística, la iniciativa personal, la competència social i ciutadana, la competència en aprendre a aprendre i, per descomptat, la competència digital (les entrades poden recuperar-se per les etiquetes amb les competències que posen en funcionament).

Les classes de biblioteca i les competències bàsiques:
__________________________________________________________

Temps de biblioteca s'ha programat tenint en compte:
(Del Material  de  formació del Programa de biblioteques escolars Puntedu. Generalitat de Gatalunya)

__________________________________________________________

Mostra il·lustrada d'activitats realitzades 
a les classes de biblioteca: